Proje Geliştirme ve Tasarım

Potansiyel proje sahalarına kurulum için, teknik ve idari süreçleri kapsar. Bu süreç; sahanın bulunması, teknik keşifin yapılması, proje fiziblitesinin hazırlanması, ticari ve hukuksal kriterlerin kontrolü, dağıtım şirketine başvuru aşamaları ile başlamaktadır. Proje onayı,imar onayı ve benzeri resmi süreçler ile devam eder. 


Saha keşif süreci; arazinin güney cephesine eğimli olması, elektrik hattına yakın olması, zemin yapısının inşaata uygun olması, teknik anlamda yeterli miktarda elektrik tüketiminin bulunması ve uygun arazilerin tespit edilmesi sürecidir.

Sahanın teknik ve idari keşfinin yapılması

  •   Elektriksel: 
    Sahanın enerji nakil hatlarına yakınlığı, hatların uygunluğu gibi, elektriksel yönden projenin yapılabilirliğinin kontrol edildiği süreçtir.

  Resmi süreçler:
Tarihi sit alanı olmaması, planlanan tesisin kültür ve tabiat koruma varlıklarına zarar vermemesi, kuş göç yolları üzerinde olmaması gibi önemli kriterler göz önünde bulundurularak, projenin gerçekleşeceği alanın mevzi imar çalışmalarının yapılabilirliğini kontrol eden süreçtir.

Sahanın ticari kriterlerinin kontrolü

Arazinin alım-satım fiyatları, rayiçlerin kontrol edilmesi ve projenin fizibilitesinin değerlendirilmesinin yapıldığı süreçtir.

Sahanın hukuksal kontrolü

İpotek ve haciz gibi yatırımcıya sorun teşkil edebilecek herhangi bir unsurun bulunmaması için tapu kadastro kontrollerinin yapılması, gayrimenkulün uygunluğunun tespit edilmesi sürecidir.

Dağıtım şirketi başvurusu

Dağıtım şirketinin istemiş olduğu evraklar hazırlanarak lisanssız elektrik başvuru süreci başlatılır. Onay alındığında sonraki aşamalara geçilir.

  •   Proje Onayı: 
    Dağıtım şirketince verilen bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunda belirtilen sürelerde elektrik ve statik proje onaylarının alındığı süreçtir.

  •   İmar onayı: 
    İmar öncesi tüm muhatap kurumların görüş ve onaylarının istenmesi, ilgili kurumlarca olumlu görüşlerin verilmesi sonrasında imar onaylarının alınmasını kapsayan süreçtir.