Otopark Çatı

Atıl durumda olan otopark alanlarınızı daha estetik ve doğa dostu bir çözüm ile değerlendirerek elektrik üretebilir ve ihtiyaç fazlasını satarak gelir elde edebilirsiniz.

Ayrıca yazın kavurucu sıcaklarından araçlarınızı korursunuz. Bazı çatı uygulamalarındaki proje uygulama alanının yetersiz kalması durumunda çözüm olabilecek mükemmel bir alternatiftir.

Her türlü otopark alanları, düzgün bir geometriye sahip olmasalar dahi kolayca solar santrallere çevrilebilirler.