ÖNEMLİ LİNKLER

T.C. Resmi Gazete
TEDAŞ - Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.
EİE - T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik İşleri Etüd İdaresi
YEGEM - Yenilenebilir Enerjileri Geliştirme ve Enformasyon Merkezi
EPDK - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
TEİAŞ - Türkiye Elektrik İletim A.Ş.