İletişim

SOLAR SULAMA PROJELERİ

Şebekeye bağımlı veya bağımsız olarak kurulabilen sulama sistemleri sayesinde su istenildiği zaman istenildiği amaç doğrultusunda bir noktadan başka bir noktaya kolaylıkla taşınabilir, tarım arazilerinin sulanmasında kullanılabilir veya içme suyu olarak yüzeye çıkartılabilir. Üstelik sistemin bakım ve işletme maliyetlerinin düşük olması,  kullanıcılara ek bir avantaj sağlamaktadır.

Tarımsal sulama:

Tarımsal sulamada su pompası enerji tüketimini arttıran bir unsurdur. Özellikle elektrik şebekesi olmayan yerlerde kullanıcılar mazot gibi pahalı yakıtlardan enerjilerini elde ederek maliyetlerini artırmaktadır. Solar Sulama sistemleri sayesinde elektrik şebekesi olmayan köylerde tarımsal sulama yapmak mümkün hale geldiği gibi çiftçilerin ürün çeşitliliğini de artmaktadır.

İçme suyu temini:

Temiz içme suyuna ulaşım olanakları, her canlı açısından kritik öneme sahiptir. Bu nedenle Elgi Enerji, şehirlerden ve elektrik nakil hatlarından çok uzaklardaki yerleşim alanlarında projeler geliştirerek, temiz içme suyu temininde güneş enerjisinden faydalanılması sağlamaktadır.