İletişim

ENDÜSTRİYEL ÇATI

 

Kontrol edilemeyen ve sürekli artan enerji maliyetleri şirketlerinin rekabet gücünü düşürmektedir. İşletmeler kendi elektriklerini üreterek, güvenilir çözümlere yönelmektedir.

Çatılarına kuracakları güneş enerji santralleri ile işletmeler rekabet güçlerini arttırabilmektedir.

Lisanssız elektrik üretim yönetmeliği sayesinde, aynı dağıtım bölgesinde bulunmak şartıyla üretilen elektrik, iç ihtiyaç olarak tüketilebilir.

Endüstriyel ve kurumsal alanda güneş, rüzgar ve biyogazdan faydalanılarak, şebeke bağlantılı veya şebekeden bağımsız çözümler sunmaktayız.