İletişim

BİYOGAZ

Biyogaz

 • Elgi Enerji biyokütleden elektrik üretimi alanında faaliyet göstererek,  deneyimli ekibiyle proje geliştirme, tedarik ve kurulum hizmeti vermektedir.

  TÜRKİYE’DE BİYOGAZ/BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ POTANSİYELİ

  Ülkemizde biyogaz sektörü başta bazı şehirlerimiz olmak üzere çöpten biyogaz üretimi, bazı sanayi tesisleri ve belediyelerin atik su ve tesislerinden biyogaz üretimi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Anadolu’nun farklı yörelerinde yürütülen gazifikasyon demonstrasyon projeleri ve özel sektörde yürütülmekte olan sayılan az da olsa nitelikli biyogaz projelerinden oluşmaktadır. Ayrıca ülkemizde hayvancılık alanında da gerekli yatırımlar yapılarak hayvan atıklarından biyogaz üretimi gerçekleştirilebilmektedir. Yıllık hayvan dışkısı biyogaz teorik potansiyelimizin büyüklüğü tahminen; kümes hayvanları için 401,5 milyon m3 küçükbaş hayvanlar için 852,6 milyon m3 büyükbaş hayvanlar 1354,2 milyon m3 olmak üzere toplam 2608 milyon m3 gaz üretilebilir. Bu bilgiler ışığında Türkiye’nin biyogaz potansiyelinin 1400-2000 Btep/ yıl olduğu tahmin edilmektedir. (BTEP: Bin Ton Eşdeğer Petrol) Ocak 2012 itibarıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan (EPDK) lisans alıp yapımı süren biyogaza dayalı elektrik üretim tesislerinin kurulu gücü 93 MW, biyokütleye dayali elektrik üretim tesislerinin kurulu gücü ise 12,8 MW’dır.

  BİYOGAZ ENERJİ SANTRALLERİ HİZMETLERİMİZ

  •   Proje Geliştirme ve Önfizibilite Hazırlama
  •   Önlisans Süreci ve Sonrası
  •   Proje ve Mühendislik
  •   Leasing / Kredilendirme Yönlendirme Desteği
  •   Satınalma ve Tedarik
  •   Tesis İnşaatı
  •   EPC ( Anahtar Teslim Taahhüt Hizmeti )
  •   Test ve Devreye Alma
  •   İşletme ve Bakım Hizmeti
  •   Monitoring Hizmeti
  •   7/24 Teknik Servis